O nas

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. powstało 28 września 2012 r. Pomimo krótkiego okresu działalności MPGO kontynuuje tradycje i korzysta z ponad 100-letniego doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o w Krakowie. Podstawowym zakresem działalności MPGO jest świadczenie usług polegających na odbieraniu, zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także od innych wytwarzających odpady.