Jak prawidłowo segregować?

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady segregacji odpadów. Systemy selektywnej zbiórki mogą różnić się między sobą w poszczególnych gminach.

Papier

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • czysty papier (gazety, książki, czasopisma, zeszyty itp.)
 • torby papierowe
 • karton i tektura
 • papieru z domieszką tworzyw sztucznych (np. zdjęcia)
 • papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego
 • opakowań po napojach (np.: kartonów po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAK

Szkło

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki, słoiki)
 • luster
 • szkła zbrojonego
 • szkła okiennego
 • fajansu
 • porcelany
 • zużytych żarówek i świetlówek (oddajemy przy zbiórce sprzętu elektronicznego lub do sklepu elektronicznego)

Plastik

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • opakowania po napojach (tzw. PET)
 • kubki po produktach mlecznych (np. jogurty, kefiry itp.)
 • opakowania foliowe (np. worki, reklamówki)
 • opakowania (np.: kartonów po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAK
 • połączenia tworzyw z innymi materiałami
 • akumulatorów, baterii 
 • zabrudzonych folii i opakowań foliowych
 • styropianu (np. tacek styropianowych)
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • gumy
 • butelek z jakąkolwiek zawartością
 • puszek po farbach
 • opakowań po lekach
 • opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych
 • sprzętu AGD

Odpady wielomateriałowe

Za opakowania wielomateriałowe uznaje się wszystkie opakowania wykonane z co najmniej dwu różnych rodzajów materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod fizycznych.

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • kartony po sokach i mleku
 • torebki po przyprawach i po zupach
 • opakowań z jakąkolwiek zawartością
 • sprzętu AGD

Metal

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • puszki po napojach i konserwach
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia)
 • aluminium
 • puszek po smarach
 • puszek po farbach i lakierach
 • opakowań po aerozolach
 • zużytych akumulatorów
 • produktów wykonanych w połączeniu z innymi materiałami

Odpady zielone

thumb-down-icon

WRZUCAJ

thumb-up-icon

NIE WRZUCAJ

 • resztki roślinne
 • chwasty
 • liście
 • skoszoną trawę
 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego
 • resztek wędlin
 • resztek mięs i ryb
 • kości i ości