Klienci biznesowi

Zgodnie z zasadami nowego systemu gospodarki odpadami rada gminy może przejąć odbiór odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych nieruchomościach (firmy, hotele, restauracje, biura, sklepy, szkoły, urzędy) lub pozostawić je w gestii zarządcy.

Co w konsekwencji oznacza albo pozostanie przy dotychczasowym systemie odbierania odpadów, w którym na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą, albo przejście na nowy, znowelizowany system, w którym gmina staje się odpowiedzialna za odpady, a właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do wpłaty na konto gminy.

Oferta Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających firm z sektora usług, handlu i przemysłu. Wspólnie z klientem staramy się dobierać optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Usługi dla przedsiębiorstw:

  • odbiór i transport odpadów komunalnych,
  • odbiór i transport selektywne zebranych surowców wtórnych,
  • odbiór i transport odpadów przemysłowych,
  • odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych,
  • odbiór i transport odpadów budowlanych,
  • odbiór  i transport odpadów poprodukcyjnych,
  • odbiór transport  elektro-odpadów,
  • podstawianie specjalistycznych pojemników,
  • opróżnianie koszy ulicznych,

W sprawie szczegółowej oferty, informacji lub kompleksowej obsługi uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dział Sprzedaży i Marketingu

ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
sprzedaz@mpgo.krakow.pl

tel.: (12) 34-00-419