Odpady organiczne

Odpady biodegradowalne są to odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do powyższych odpadów zaliczamy między innymi:
– odpady organiczne powstające w trakcie przygotowywania posiłków,
– odpady zielone na przykład: skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty, itp.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oferuje swoim klientom pełen zakres usług dotyczących odbioru odpadów biodegradowalnych. Zapewniamy wynajem odpowiednich kontenerów lub dostarczamy specjalistyczne worki, gwarantujemy  ich terminowy odbiór w dniu uzgodnionym wcześniej z klientem.

W sprawie szczegółowej oferty lub kompleksowej obsługi uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.