Praca

1.Kierowca samochodu ciężarowego kat. C – ładowacz

Wymagania:
-prawo jazdy kategorii C z kodem 95
-doświadczenie zawodowe 2 lata
-umiejętność pracy w zespole
-mile widziane uprawnienia na HDS

MPGO oferuje:

– umowę o pracę,
– pracę w stabilnej firmie,
– niezbędne narzędzia, atrakcyjny pakiet socjalny.

Osoby spełniające wymagania, zainteresowane ofertą proszone są o o przesłanie  CV na adres mailowy:

rekrutacja@mpgo.krakow.pl

*Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2. Ładowacz nieczystości stałych

Wymagania:
-umiejętność pracy w zespole

MPGO oferuje:

– umowę o pracę,
– pracę w stabilnej firmie,
– niezbędne narzędzia, atrakcyjny pakiet socjalny.

Osoby spełniające wymagania, zainteresowane ofertą proszone są o o przesłanie  CV na adres mailowy:

rekrutacja@mpgo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.

*Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.