Klienci biznesowi

Zgodnie z zasadami nowego systemu gospodarki odpadami rada gminy może przejąć odbiór odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych nieruchomościach (firmy, hotele, restauracje, biura, sklepy, szkoły, urzędy) lub pozostawić je w gestii zarządcy.