Pojemniki

MPGO w swojej ofercie posiada m.in. następujące pojemniki:

– na odpady komunalne: 0,06 m³, 0,12 m³, 0,18 m³, 0,24 m³, 0,77 m³, 1,10 m³

– do selektywnej zbiórki odpadów:   0,12 m³, 0,24 m³, 0,77 m³, 1,10 m³