Samochody

Do zbiórki odpadów komunalnych Spółka używa następujących rodzajów pojazdów:

Samochody bezpylne tzw. „śmieciarki”:

1. Podwozie dwuosiowe małe o pojemności od 6m³ do 12,5m³,

2. Podwozie dwuosiowe i trzyosiowe  średnie o pojemności od 15,4 m³do 18 m³,

3. Podwozie trzyosiowe duże o  pojemności od 18m³ do 22m³,

4. Samochody hakowe do przewozu kontenerów KP – 7  (lub większych),

5. Samochód bramowy do przewozu kontenerów KP – 7  (lub większych),

6. Samochód skrzyniowy z podwyższonymi burtami do przewozu odpadów zbieranych selektywnie w workach.

W systemie zbiórki odpadów wielkogabarytowych używane są opcjonalnie następujące typy pojazdów do zbiórki odpadów:

1. Samochody wyposażone w HDS do transportu kontenerów,

2. Samochody hakowe do transportu kontenerów KP7 – KP40,

3. Samochody skrzyniowe z żurawiem HDS lub tylną platformą załadunkową.