Selektywna zbiórka

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Segregacja odpadów jest najskuteczniejszą metodą zmniejszenia ilości odpadów komunalnych wywożonych na składowisko.

Oferujemy naszym Klientom worki oraz pojemniki umożliwiające wygodne i ekonomiczne gromadzenie poszczególnych frakcji surowców wtórnych.

Segregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie:

  • Papieru, tektury,
  • Odpadów opakowaniowych ze szkła,
  • Tworzyw sztucznych i metali, odpadów wielomateriałowych,
  • Opadów zielonych,
  • Zużytych baterii, akumulatorów,
  • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego,
  • Przeterminowanych leków,
  • Chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów),
  • Mebli i innych opadów wielkogabarytowych,
  • Odpadów budowlo- remontowych,

 

W sprawie szczegółowej oferty lub kompleksowej obsługi uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat prawidłowej segregacji odpadów znajdą Państwo z zakładce segregacja.