Aktualności

Dni Kozłowa 2023

W drugi weekend sierpnia 2023 roku w Gminie Kozłów mieszkańcy powiatu miechowskiego świętowali Dni Kozłowa. W niedzielę 13 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Jan Zbigniew Basa uroczyście otworzył piknik przedstawiając gości i sponsorów.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. od stycznia 2023 roku świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Kozłów, jako sponsor uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Spółkę i Zarząd Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. reprezentowała Pani Katarzyna Matusik-Lipiec członek Zarządu oraz Pan Kierownik Ryszard Żaba.  

Pani Prezes Katarzyna Matusik-Lipiec wręczyła wójtowi Gminy upominki dla dzieci oraz w ramach współpracy zapewniła, że Spółka zapewni odbiór odpadów po zakończeniu wydarzenia.