Aktualności

Edukacja ekologiczna – gmina Kocmyrzów – Luborzyca

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Krakowie w ramach umowy przetargowej dotyczącej odbioru odpadów komunalnych podpisanej z Gminą Kocmyrzów – Luborzyce, zrealizowało warsztaty na temat edukacji ekologicznej dla dzieci w przedszkolach z terenu Gminy. 

30 marca 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w  Wysiołku Luborzyckim oraz w Przedszkolu Samorządowym „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie, Członek Zarządu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Pani Prezes Katarzyna Matusik – Lipiec przeprowadziła edukację ekologiczną w grupach 5 i 6 latków. Zajęcia dotyczyły poprawnej segregacji. Przedszkolaki poznawały kolory poszczególnych frakcji odpadów oraz samodzielnie dopasowywały odpady do kolorowych pojemników. Warsztaty dla sześciu grup dzieci w wieku 5/6 lat pozwoliły im przyswoić podstawowe zasady segregacji odpadów oraz przećwiczyć prawidłową segregację.

Kolejne spotkanie odbyło się 29 maja 2023 roku. Tym razem Pani Prezes Katarzyna Matusik – Lipiec przeprowadziła zajęcia z najstarszymi grupami dzieci z Samorządowych Przedszkoli, które  zapoznały się z pojęciem recyklingu oraz jego korzystnym wpływem na środowisko. Przedszkolaki były zaciekawione i świadome tego, jakie nowe rzeczy mogą powstać w procesie recyklingu.

MPGO przekazało do Przedszkoli „Wesoła Gromadka” oraz „Akademia Przedszkolaka” materiały edukacyjne w formie książeczki i kolorowanki dla najmłodszych dzieci, a  najstarsze dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały plan lekcji z kolorową segregacją.