Ekologia

Dzięki selektywnej zbiórce w Holandii recyklingowi poddawanych jest aż 64% odpadów, w Niemczech – 56%, w Danii i Szwecji – 41%, a w Hiszpanii – 34%. Tymczasem w Polsce aż 90% odpadów trafia na wysypiska.

Oczywiście istnieją skuteczne sposoby na zmniejszenie obciążenia środowiska. Odzysk odpadów zmniejsza potrzebę wykorzystywania surowców pierwotnych, których produkcja również obciąża środowisko.

W Europie, gospodarka odpadami składa się z pięciu etapów. Priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Drugi etap podlega na ponownym wykorzystaniu odpadów, trzeci na odzysku surowców. Czwartym  rozwiązaniem jest odzyskiwanie energii.  Natomiast ostatnia opcja polega na likwidacji składowiska odpadów.

Jak zmniejszyć ilość produkowanych odpadów?

1. Robiąc zakupy korzystaj z toreb wielorazowych, a nie z torebek foliowych, które wyrzucisz przy najbliżej okazji. Torebka foliowa rozkłada się ponad 500 lat!

2. Kupując produkty wybieraj te, z  mniejszą liczbą opakowań, mniej śmieci trafi wtedy na składowisko odpadów.

3. Wybierz produkty, które są oznaczone jako przyjazne dla środowiska i które da się poddać recyklingowi.

4. Wybieraj opakowani duże, zbiorcze, niż kilka mniejszych, w ten sposób będziesz mieć mniej odpadów.

5.  Segreguj odpady.

6. Zgniataj opakowania przed wyrzuceniem ich do śmieci, by w ten sposób zyskać więcej miejsca.

Gmina Zielonki – informacje dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna

Gmina-Zielonki