Historia

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. powstało 28 września 2012 r. Pomimo krótkiego okresu działalności MPGO kontynuuje tradycje i korzysta z ponad 100-letniego doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o w Krakowie, które przez wiele lat utrzymywało pozycję lidera na rynku opadów komunalnych w Krakowie, a także w części województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Podstawowym zakresem działalności MPGO jest świadczenie usług polegających na odbieraniu, zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także od innych wytwarzających odpady.

Dodatkowym zadaniem nowo utworzonego przedsiębiorstwa będzie również świadczenie usług na rynku komercyjnym, polegających na odbieraniu odpadów innych niż odpady komunalne oraz na odbieraniu i transporcie odpadów od komercyjnych wytwórców odpadów komunalnych.

Specjalistyczny sprzęt służący do odbioru odpadów komunalnych, zaplecze techniczne oraz biurowe wraz z doświadczoną w branży odpadów kadrą nowej Spółki gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Kluczowym celem dla Zarządu nowej Spółki jest stworzenie firmy nowoczesnej, niezawodnej i elastycznej, dla której prowadzenie odpowiedzialnego biznesu z poszanowaniem zasad ekologii jest sprawą priorytetową.