Oferta

Z dniem 1 lipca 2013 r. uległy zmianie zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Modyfikacja dotychczasowego systemu gospodarki odpadami wynikała z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na Gminy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Oznacza to, że od 1 lipca br. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie poszczególnych gmin odbierane są przez firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargów.

Właściciele są zobowiązani ponosić opłaty za odbiór odpadów na rzecz gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość (zgodnie ze stawkami przyjętymi w drodze uchwał przez radę gminy), a nie jak to do tej pory, na rzecz firmy odbierającej nieczystości.

Dział Sprzedaży i Marketingu

ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
sprzedaz@mpgo.krakow.pl

tel.: (12) 34 00 419