Harmonogramy

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. umieści informację dotyczącą nowych harmonogramów oraz zasad odbioru odpadów po 1 lipca 2013 r. dla mieszkańców poszczególnych gmin, w których wygra przetargi niezwłocznie po opracowaniu.